Köpvillkor

Betalning och priser

Produkterna levereras enligt vid ordertillfället gällande prislista. Alla priser anges exklusive moms.
Betalning sker mot faktura enligt vanliga rutiner om ni är kund hos oss sedan tidigare.

Leverans 

Normal leveranstid inom Sverige är 2-5 arbetsdagar.

Order
Order ska läggas via K9Designs webbshop.
Orderbekräftelse skickas via e-post efter lagd order.
Information om varan finns på lager eller är slutsåld kan fås via inloggning på K9Designs webbshop.  Vi skickar ej restordrar utan varan måste beställas på nytt.

Fraktavgifter 

Om beställningens värde överskrider 4.000 kr (exklusive moms) sker leveransen fraktfritt inom Sverige. Övriga beställningar debiteras faktisk fraktkostnad.

Reklamationer 

Mottagna varor ska direkt noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller köprättsliga fel på varorna.
Fel som kan upptäckas vid en noggrann undersökning (utan att för konsumenter avsedda förpackningar behöver brytas) ska reklameras omedelbart men senast inom 5 dagar från leverans.
Transportskador ska av kunden reklameras direkt till fraktbolaget. K9Design ersätter endast skador eller förluster där K9Design har rätt till ersättning från berört fraktbolag.

Ansvar för fel

K9Design ansvarar inte för fel som orsakats genom felaktigt handhavande, lagring, transport, underhåll eller användning av varan. Vad gäller ansvar för att en vara ska ha vissa egenskaper eller att den ska vara ägnad för ett allmänt eller särskilt ändamål, så ansvarar K9Design endast i den omfattning som K9Design själv, innan avtalet med kunden ingicks, uttryckligen och skriftligen har bekräftat att varan har dessa egenskaper eller kan användas på detta sätt.
Fel ska, för att berättiga kunden till en reklamation, bevisas av kunden på för K9Design tillfredställande sätt. Vid en berättigad reklamation har K9Design rätt att välja om felet ska avhjälpas genom leverans av felfri ny vara eller genom att köpet hävs mot att köpeskillingen återbetalas.

Allmänt  

K9Design reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation samt för slutsålda varor
K9Design förbehåller sig rätten till prisjusteringar under året utan avisering.