Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Registeransvarig och kontaktinformation
K9Design AB organisationsnummer 556848-6012 är registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra tjänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på K9Design AB, Klubbstigen 9c, 179 61 Stenhamra, Sverige,
070-453 23 71 eller info@k9design.se

Insamling av personuppgifter

K9Design samlar in personuppgifter om dig i ett antal olika situationer:

Grunden för informationen är till för registrering i vårt kundregister när avtal ingås för återförsäljare som är enskilda näringsidkare.

  • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi lagrar och behandlar din e-postadress, ditt land samt information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att göra innehållet i nyhetsbrevet bättre och mer relevant för dig.

  • När du registrerar dig som kund. Vi lagrar och behandlar namn, adress,*personnummer, telefonnummer, e-post, land och kompletterande information. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig.

  • När du handlar produkter. Vid beställning mot faktura sparar vi även *personnummer/organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig.

       * gäller endast enskild firma

Så här använder vi dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. om köp och förändringar i våra villkor.

  • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om K9Designs senaste produktlanseringar eller annan nödvändig information. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avregistreringsslänken längst ned på något av nyhetsbreven.

  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Om du inte vill lämna denna information kan vi inte leverera produkter till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.

Längd på sparade uppgifter
Vi sparar e-post tills ärendet är avslutat.
Återförsäljare finns med i vårt kundregister från att de lägger sin första beställning. Önskar man inte längre att vara återförsäljare kan man be om att tas bort från vårt kundregister.

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

K9Design kommer aldrig att dela personuppgifter med tredje parter för deras marknadsföringssyften.

K9Design kan vidarebefordra personuppgifter till sina leverantörer som tillhandahåller tjänster såsom t.ex. kortbetalningstransaktioner, levererans av produkter till dig, redovisningstjänster m.m. Dessa företag måste skydda din information enligt EU:s dataskyddsförordning.

K9Design kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och enligt samma allmänna villkor som i denna sekretesspolicy.

Skydd av personuppgifter

K9Design vidtar förebyggande åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Dina rättigheter

K9Design gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar K9Design dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar K9Design bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter om du så begär. K9Design är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du kan när som helst kontakta oss för att ta reda på vilka uppgifter vi har sparade om dig. Om du har köpt någon av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, detta gäller även vårautskrivna pappersdokument.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

Tredje parts webbplatser och tjänster

K9Designs webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. K9Design kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

Övrigt

K9Design AB kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.Copyright K9Design AB