Presenter

IntelliLoft®

Lär dig mer om IntelliLoft - återvunnen fiberfyllning

Den fantastiska fiberfyllningen i våra bäddar är IntelliLoft!


Vad är IntelliLoft?

Hur går det till när ni får återvunna plastflaskor att bli till mjuk textil och fiberfyllning?

IntelliLoft® är ett rent, säkert, förändrat PETE (polyeten tereftalat) polymermaterial som är en vinst för våra kunder och miljön!
Genom att återvinna existerande PETE polymermaterial reducerar vi energianvändning genom att hålla plastflaskor borta från våra deponier. Produkter som tillverkas med IntelliLoft® återvunna material kan använda upp till 8 gånger mindre energi än det går åt att tillverka samma material nytt.

Eftersom IntelliLoft® är skapat från 100% återvinningsbara PETE plastflaskor går materialet att tvätta i maskin.

Intelliloft